Bevrijdingslunch

Het Bevrijdingsontbijt is in 2015 in het leven geroepen om de ouderen van 75 jaar en ouder te betrekken bij het vieren van onze vrijheid. Bevrijdingsdag is juist voor deze ouderen van onschatbare waarde, maar doordat deze mensen niet altijd even mobiel meer zijn, is het voor hen vaak lastig om het festivalterrein te bezoeken.

Bevrijdingslunch
Bevrijdingsdag is dit jaar op zondag. Om de zondagsrust in ere te houden houden we dit jaar een Bevrijdingslunch. Tegen de middag van 5 mei staat er een heerlijke lunchmaaltijd voor de ouderen klaar. Naast een feestelijke lunch treden er diverse artiesten op. Onder andere de Friese ambassadeur van de vrijheid, Pien Breeuwsma, maakt haar opwachting. Een select gezelschap van lokale en provinciale VIP’s en vrijwilligers draagt zorg voor de bediening. Eurocommissaris Frans Timmermans komt de Bevrijdingslunch bijwonen. Een perfecte gelegenheid om in gesprek te gaan met elkaar en betrokken te blijven bij 5 mei.