Burgerschapsdagen

Evenals voorgaande edities van Bevrijdingsfestival Fryslân is er een gezamenlijk project met het Friesland College Leeuwarden. Bevrijdingsfestival Fryslân heeft hiervoor een inhoudelijk verdiepingsprogramma opgezet, zodat studenten met elkaar in gesprek kunnen over het thema Vrijheid. Een aantal persoonlijke verhalen van studenten over het thema zijn opgenomen op video en daarin uitgelicht.