5 mei rede Dorpskerk Huizum

5  MEI REDE prof. F. Wielenga over relatie Duitsland-Nederland

De jaarlijkse 5 Mei Rede in de Dorpskerk Huizum wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Friso Wielenga. Als historicus geniet hij ook over de grens bekendheid want hij was van 1999 tot 2021 directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien in het Haus der Niederlande in Münster en verbonden aan de universiteit aldaar. Ook zullen tijdens deze bijeenkomst Ellen Pieterse (alt/mezzo) en Monique van de Ven (piano) een bij deze Bevrijdingsdag passend concert verzorgen. 

Marrit Jellema zal als kersverse nieuwe stadsdichter van Leeuwarden eveneens over het thema vrijheid een optreden verzorgen.

Vanwege Bevrijdingsdag is deze bijzondere bijeenkomst (aanvang 16:00 u.) ook nu gratis te bezoeken. Het betalen van alleen de ticketkosten (€ 1,00) volstaat!

Friso Wielenga doceerde eerst internationale betrekkingen, Nederlandse en Duitse politieke geschiedenis aan de universiteiten van Groningen en Utrecht voordat hij de vermelde eervolle benoeming in Münster kreeg. Hij ontving daar de Orde van Verdienste voor de Bondsrepubliek Duitsland. Ook werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.De Dorpskerk Huizum is vereerd met zijn komst.

Het Haus der Niederlande is niet alleen bekend vanwege de daar aan het Nederlandse taalgebied gelieerde opleidingen maar ook omdat daar in 1648 de overeenkomst werd getekend die een einde maakte aan de Tachtigjarige oorlog.

Op 5 mei herdenken we het einde van de Duitse bezetting. Het mag een wonder heten dat Duitsland in slechts éen generatie van vijand tot bondgenoot werd. Welke lessen kunnen we daaruit juist op Bevrijdingsdag leren? Hoe komt het dat Duitsers zich actiever tegen serieuze bedreigingen van de rechtsstaat lijken te verweren dan Nederlanders?

Friso Wielenga: “Decennia lang bleven op Bevrijdingsdag de Nederlandse Duitslandbeelden bepaald door de bezettingstijd. Toen de Westduitse bondspresident Gustav Heinemann  aankondigde in 1970 Nederland te willen bezoeken, werd hem te verstaan gegeven dat hij in dat hele jaar niet welkom zou zijn, omdat Nederland gedurende dat jaar 25 jaar vrijheid zou vieren. In mei 2012 was het inmiddels heel anders: toen hield bondspresident Joachim Gauck in Breda op 5 mei de Vrijheidsrede en vierde hij ‘s avonds samen met koningin Beatrix in Amsterdam.“ 

In zijn voordracht staat Friso Wielenga stil bij de viering van 5 mei sinds 1945 en de ontwikkeling van de Nederlands-Duitse betrekkingen sindsdien. Hij eindigt met een pleidooi dat we nog niet willen verklappen. Deze veelzijdige bijeenkomst is gratis toegankelijk. Wel worden bezoekers gevraagd tevoren een ticket (€ 1,00) te reserveren via www.ticketkantoor.nl/shop/wielenga te reserveren.