‘Joods kind in de klas’ online op Friese basisscholen

Tijdens de educatietour ‘Joods kind in de klas’ vertellen voormalige Joodse onderduikkinderen in 20 schoolklassen over hun onderduikperiode in Friesland in de Tweede Wereldoorlog. Honderden Joodse kinderen kregen in de oorlogsjaren een veilig onderkomen bij Friese families en werden zo uit handen van de Duitse bezetter gered.

Joods kind in de klas is een project van De terugkeer van de Joodse kinderen, dat in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt. Verder is er de komende maand een fototentoonstelling, een documentaire- en podcastserie en een live tv-uitzending over de Joodse onderduikkinderen. In het najaar volgt er nog de muziektheatervoorstelling Smokkelbern over het leven van een Joods onderduikkind.

 

De educatietour is bedoeld voor basisschoolkinderen van groep 7 en 8. Door het coronavirus worden de gastlessen online gegeven. De lessen worden verzorgd door de voormalige onderduikkinderen Naomi Waas (zat ondergedoken in IJlst), Salo Muller (verbleef in Ureterp) en Rob Moscou (eveneens in IJlst).

De gastsprekers en de organisatie van het overkoepelende project De terugkeer van de Joodse kinderen willen met de educatietour de bewustwording over de Tweede Wereldoorlog onder Friese basisschoolkinderen stimuleren. In de gastles wordt vooral stilgestaan bij wat een oorlog voor kinderen betekent en welke gevolgen de Tweede Wereldoorlog voor de Joodse onderduikkinderen heeft gehad in hun verdere leven.

De gastlessen worden aan de basisscholen in Friesland aangeboden door het project De terugkeer van de Joodse kinderen in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Gastsprekers in Westerbork.

De terugkeer van de Joodse kinderen is een project van Stichting De Verhalen, in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de viering van 75 +1 jaar vrijheid. De oorlogsgeschiedenis van meer dan 200 Joodse onderduikkinderen staat daarbij centraal. Op www.joodsekinderen.nl vindt u alle informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruth ter Voort ( Ruth@joodsekinderen.nl of 06 22 95 93 35)

Hieronder een lijst van deelnemende scholen:

De Tarissing Naomi Waas 19 mei 10.00-11.00 Oudehaske
Thomas van Aquino Naomi Waas 20 mei 10.00-11.00 Sneek
Thomas van Aquino Rob Moscou 20 mei 10.00-11.00 Sneek
Bonifatius Sneek Rob Moscou 28 april 10.00-11.00 Sneek
Bonifatius Sneek Rob Moscou 29 april 9.30-10.30 Sneek
Bonifatius Sneek Naomi Waas 29 april 10.00-11.00 Sneek
CBS De Wraldpoarte Naomi Waas 8 april 10.00-11.00 Garijp
De Tijstream Rob Moscou Holwerd