Kazemattenmuseum 4+5 mei

Jaarlijks wordt op 4 mei in het Kazemattenmuseum een dodenherdenking gehouden. Op deze bijzondere plek, waar in mei 1940 225 Nederlandse militairen 17.000 Duitsers wisten tegen te houden, wordt stilgestaan bij de slachtoffers van onder andere de Tweede Wereldoorlog.

Vertegenwoordigers van onder andere gemeente, provincie, de krijgsmachtonderdelen,  twee basisscholen en Scoutinggroep Jambowa leggen kransen en bloemen.

Namens de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân wordt een krans gelegd. Ook de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee en het Contact Oud Mariniers zijn vertegenwoordigd. Leerlingen van de CBS Johan Willem Friso uit Leeuwarden en CBS De Ark uit Makkum leggen bloemen bij de door de scholen geadopteerde monumenten. Het Zeekadettenkorps uit Harlingen legt bloemen bij het Marinemonument, evenals Scoutinggroep Jambowa uit Bolsward. Zij hebben eerder dit jaar het Marinemonument geadopteerd. 

Guus Boers, kleinzoon van kapitein Boers, legt bloemen bij het monument ter nagedachtenis aan zijn grootvader. Kapitein Boers was in mei 1940 commandant van de stelling Kornwerderzand. Tijdens de oorlog ging hij in het verzet en werd door de Duitsers opgepakt en in 1942 in Oranienburg gefusilleerd.

De herdenking vindt plaats om 18.00 uur. Na het hijsen van de vlag halfstok houden voorzitter van het Kazemattenmuseum Kees Terwisscha van Scheltinga en ds. Tytsje Hibma een toespraak. Na het spelen van de taptoe volgen twee minuten stilte en het Wilhelmus. Daarna is de kranslegging. Ook voor het publiek is er gelegenheid bloemen te leggen.

Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom in het bezoekerscentrum van het Kazemattenmuseum.

 

BEVRIJDINGSVUUR NAAR KAZEMATTENMUSEUM

Op 4 mei stappen zo’n 25 sporters vanuit Sneek in de bus naar Wageningen voor het ophalen van het bevrijdingsvuur. Zij brengen dit naar het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand. Op het monumentenplein wordt het vrijheidsvuur ontstoken. 

Na een 170 kilometer lange estafetteloop arriveren de atleten om ongeveer 14.30 uur in het Kazemattenmuseum en wordt op het monumentenplein het vrijheidsvuur ontstoken.

Dit gebeurt bij de drie monumenten ter nagedachtenis aan kapitein Boers en luitenant Ham, aan de soldaten die omkwamen in de Wonsstelling en aan de bemanningsleden van de kanonneerboot HM Johan Maurits van Nassau die het leven lieten toen het schip door de Duitsers tot zinken werd gebracht. De Johan Maurits van Nassau vervulde een belangrijke rol bij het uitschakelen van de Duitse artillerie aan het begin van de Afsluitdijk. Het is ook een eerbetoon aan de Nederlandse soldaten die hier voor onze vrijheid vochten.

Onder de estafettelopers die de fakkel van Wageningen naar Kornwerderzand brengen is ook wethouder Michel Rietman van gemeente Súdwest-Fryslân. Vorig jaar werd de fakkel aan hem overhandigd. Door wethouder Rietman werd daarna op het monumentenplein het vrijheidsvuur ontstoken.  Wie die rol dit jaar op zich gaat nemen is nog een verrassing. 

De sporters dragen zo hun steentje bij om aandacht te vragen voor de vrijheid. Want vrijheid deel je met elkaar. En die is niet zo vanzelfsprekend blijkt ook vandaag de dag. 

De middag wordt muzikaal omlijst door muziekkorps Nij Libben uit Witmarssum. De lopers worden feestelijk ingehaald. Er wordt veel publiek uit Fryslân verwacht.

Vanaf 14.00 uur is de toegang tot het museum op 5 mei gratis!