Bevrijdingsroute ‘Noch ien kear’

Noch ien kear…

Een bevrijdingsroute met legervoertuigen door Fryslân op vrijdag 5 mei, waarbij ook de Canadese veteraan Jim Parks in Dokkum en Franeker zijn opwachting maakt. Op de legervoertuigen is ook Rick Boon aan boord, zoon van de onlangs overleden veteraan Art Boon. Hij opent samen met Loopgroep Leeuwarden en A.V. Lionitas Bevrijdingsfestival Fryslân op 5 mei, om 12:45 op het Oldehoofsterkerkhof in het bijzijn van burgemeester Buma.

Aanmelden om mee te rijden op deze route is niet meer mogelijk.

10:30 Dokkum, Markt, vertrek

Driesum, Achterwei

Westergeest, Eelke Meindertswei

De Triemen, Triemsterloane

Kollumerzwaag, Foarwei

De Westereen, Noarder Stationsstrjitte

Sweagerbosk, Boskwei

Twijzelerheide, Bjirkewei

Kûkherne, Kûhernewei

Feanwâlden, Wâldwei

Hurdegaryp, Burgemeester Drijberweg

Tytsjerk, Buorren

Lytsegeast, Lytsegeastwei

12:30 Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof, opening Bevrijdingsfestival Fryslân

Marsum, Ljouwerterdyk

Dronryp, Strjitwei

13:30 – 15:00 Franeker, Breedeplaats

Dongjum, Tzummarumerwei

Tzummarum, Buorren

Minnertsgea, Hermanawei

St. Jabik, Oasteinde

St. Annaparochie, Statenweg

Vrouwenparochie, Middelweg Oost

Vrouwbuurstermolen, Leijster Hegedyk

Alde Leie, Arjen Roelswei

Hallum, Rondweg

Burdaard, Brugweg

16:30 Dokkum, Markt, terugkomst

Foto’s: Marcel Renou