Verschilmaker Zoë Bult

Zoë Bult van de organisatie Stjoer, is onze Verschilmaker dit jaar! Binnen Stjoer is zij onder andere projectleider van ‘Onze Familie in Leeuwarden’. Zoë reist voor ons bevrijdingsfestival naar Wageningen om het bevrijdingsvuur op te halen. Zondagmiddag om 13:00 uur opent ze samen met burgemeester Sybrand Buma en kinderburgemeester Levi Silvijn Bevrijdingsfestival Fryslân.

“‘Strangers are strangers untill they meet’een zin uit een van mijn lievelingsliedjes”, vertelt Zoë. “Ik geloof dat een kleine, simpele eerste ontmoeting tussen twee mensen soms het verschil kan maken. De ene keer een ontmoeting met een tegenligger op straat die met zijn ‘goedemorgen’ een glimlach op mijn gezicht maakt en de andere keer een ontmoeting op een feestje die uitbloeit tot een vriendschap voor het leven.”

In haar werk als projectleider bij het project Onze Familie in Leeuwarden maken Zoë en haar team ontmoetingen met nieuwkomers mogelijk. “Voordat zij bij ons kwamen waren zij vreemden, voor elkaar en voor ons. Nu leren we over en van elkaar, eten we samen, lachen we en laten we soms een traan als het even tegenzit. Maar één ding hebben we gemeen, we zijn geen vreemden meer voor elkaar.”

Strangers are strangers untill they meet’

Onze Familie In Leeuwarden is onderdeel van Stjoer, een zelfregie- en herstelorganisatie in Friesland. Stjoer gelooft in herstel en persoonlijke ontwikkeling voor iedereen. Stjoer ondersteunt mensen met een sociale en/of psychische kwetsbaarheid bij het (her)ontdekken van hun eigen mogelijkheden en talenten. Stjoer ziet de mens en kijkt verder dan een diagnose, indicatie of label. Op deze manier draagt Stjoer bij aan een inclusieve samenleving voor mensen met een sociale en/of psychische kwetsbaarheid, gaan ze eenzaamheid tegen, maken ze mensen mentaal veerkrachtiger en geven ze mensen de mogelijkheid om hun leven in te vullen zoals zij graag willen.

Meer informatie

(Zoë Bult vervangt Erik Blank als Verschilmaker voor Bevrijdingsfestival Fryslân)