Extra Statenvergadering over 75 jaar bevrijding

Geplaats door Bevrijdingsfestival Fryslân

Op woensdag 15 april is er een extra bijeenkomst van Provinciale Staten om te vieren dat Fryslân 75 jaar geleden werd bevrijd. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok houdt daarbij een toespraak voor de Friese bevolking. Een muzikale bijdrage is er van Elske DeWall. De bijeenkomst wordt inclusief toespraak vanaf 9.55 uur rechtstreeks uitgezonden op televisie en online bij Omrop Fryslân.

Commissaris drs. A.A.M. Brok: “It is belangryk om by dizze dei stil te stean. Frijheid is in grut guod en wurdich om te fieren en te betinken. Ek yn dizze tiden dat minsken noed hawwe oer corona. Mei-inoar dizze dei fiere ferbynt, jout krêft en treast. We meie op de 15e dêrom ek de flagge úthingje yn ús provinsje. Ik sil dêr yn myn taspraak ek op yngean.”

Het was de bedoeling om de Friese Bevrijdingsdag groot te vieren. Door de coronacrisis kan dat niet. De minister van Binnenlandse Zaken had aangekondigd te komen, ambassadeurs, veteranen en de leden van Provinciale Staten. In plaats daarvan is er nu een korte bijeenkomst die de leden van Provinciale Staten digitaal, dus op afstand, zullen bijwonen.