Sponsoren

Bevrijdingsfestival Fryslân zou niet georganiseerd kunnen worden zonder de steun van onze subsidiegevers, stichtingen, ondernemersverenigingen en de talloze ondernemers uit Friesland. Hier zijn we heel dankbaar voor. Vrijheid maken we samen.

De missie van vfonds luidt: vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.