Sponsoren

Bevrijdingsfestival Fryslân zou niet georganiseerd kunnen worden zonder de steun van onze subsidiegevers, stichtingen, ondernemersverenigingen en de talloze ondernemers uit Friesland. Hier zijn we heel dankbaar voor. Vrijheid maken we samen.

De missie van vfonds luidt: vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

 

 

 

Vrienden van Bevrijdingsfestival Fryslân

Een groot dankjewel aan iedereen die ons een warm hart toedraagt

Akkrum |Knol Akkrum

Bakhuizen | Straal en Coating Bakhuizen B.V.

Bolsward | Gerritsma Interieurbetimmering vof

Drachten | Betonboor- en Zaagbedrijf K. Wijma BV

Franeker | Grandcafé de Doelen | Huhtamaki Nederland B.V. | King Metaal Machinefabriek bv | Levo Produktenmaatschappij B.V. | Water-Land Bevrachtingen B.V.

Gorredijk | De Bakkers van Verloop

Hallum | Helwa Wafelbakkerij B.V.

Harlingen | ADONIN B.V. | Notarispraktijk mr. H.J. Hettema

Heerenveen | Derustit Holland B.V. | Ingenieursburo Meijer & Joustra B.V.

Hindeloopen | Atelier W.H. Glashouwer Hindeloopen

IJlst | Rispens State BV | Stienstra & Van der Wal B.V.

Joure | Bakkerij Molkwar B.V. | De Jouster Klokkenmakerij | Piersma Vloeren

Koarnjum | De Vries Cornjum B.V.

Kootstertille | Bouwbedrijf Postma B.V. | Haitsma Beton B.V

Leeuwarden | Alynia Architekten Harlingen B.V. | Banketbakkerij Nijstad | Boekhandel Van der Velde B.V. | Bouwbedrijf van der Hoek B.V. | Cowhouse International B.V.  | DDFR IT Infra & Security | Dekker Drukwerken B.V. | Haaima Hylkema | Handelsmaatschappij Platex B.V. | Jan Eringa Leeuwarden B.V. | Jan Terpstra Cycling World | Jongia Mixing Technology | Mannen van Staal | Paddy O’Ryan Irish Pub / Eetcafé | Parsec B.V. | PAX GROEP | Schweigmann Jeugdmode B.V. | Stedon B.V. | Van der Ploeg International B.V. | Zuivelhoeve Leeuwarden

Luinjeberd | Pieterpikzonen B.V.

Munnekezyl | Zuidema Agrotrans

Sint Jacobiparochie | Faber Agra centrum | Meijer Metal B.V.

Sneek | Landustrie Sneek B.V. | Stork Turbo Blading B.V. | Uitvaartcentrum J.AE. De Boer & Zn. | Van Eysinga & Oostra CS  

St. Nicolaasga | Administratiekantoor D. Taconis

Uitwellingerga | Betonindustrie Efko B.V.

Wolvega | Carrosseriefabriek Heiwo B.V. | “Home Center

Wolvega / Buitenpost – Leeuwarden Kapenga Wonen