Sponsoren

Bevrijdingsfestival Fryslân zou niet georganiseerd kunnen worden zonder de steun van onze subsidiegevers, stichtingen, ondernemersverenigingen en de talloze ondernemers uit Friesland. Hier zijn we heel dankbaar voor. Vrijheid maken we samen.

De missie van vfonds luidt: vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

 

 

 

Vrienden van Bevrijdingsfestival Fryslân

Een groot dankjewel aan iedereen die ons een warm hart toedraagt

Akkrum | Knol Akkrum

Bolsward | Gerritsma Interieurbetimmering vof | Okkinga Communicatie B.V.

Dokkum | Ensel staalkonstrukties B.V. | Familiebedrijf Weidenaar Dokkum

Drachten | Betonboor- en Zaagbedrijf K. Wijma B.V. | Feenstra’s Installatie Buro Drachten B.V. | Paulusma Reizen B.V.

Franeker | Bijlsma Hercules B.V. | Grandcafé de Doelen | Huhtamaki Nederland B.V. | King Metaal Machinefabriek B.V. | Levo Produktenmaatschappij B.V. |  Water-Land Bevrachtingen B.V.

Gorredijk | De Bakkers van Verloop

Hallum | Helwa Wafelbakkerij B.V.

Harlingen | ADONIN B.V. |  N. Dijkstra Metaalbewerking B.V. | Visveiling Urk Locatie Harlingen

Heeg | Veenstra|Fritom

Heerenveen | Ingenieursburo Meijer & Joustra B.V.

Hindeloopen | Atelier W.H. Glashouwer Hindeloopen

IJlst | Rispens State B.V. | Soprema B.V. | Stienstra & Van der Wal B.V.

Joure | Auto Joure B.V. | Bakkerij Molkwar B.V. | De Jouster Klokkenmakerij | Howitec Netting B.V. | Piersma Vloeren | Rienk Kantoor en Inrichting | Steven B.V.

Koarnjum | De Vries Cornjum B.V.

Kollum | Van der Veen Kaas Kollum B.V.

 

 

Kootstertille | Bouwbedrijf Postma B.V. | Haitsma Beton B.V.

Leeuwarden | Banketbakkerij Nijstad | Boekhandel Van der Velde B.V. | Bouwbedrijf van der Hoek B.V. | Cowhouse International B.V. | DDFR IT Infra & Security | Dekker Drukwerken B.V. | Era Notarissen | Haaima Hylkema | Handelsmaatschappij Platex B.V. | Jan Eringa Leeuwarden B.V. | Jan Terpstra Cycling World | Jongia Mixing Technology | L. Kielstra Kraanverhuur BV | Mannen van Staal | Mazda van den Akker Leeuwarden | McDonald’s Goutum McDrive | Mix-Fix Koffie B.V. | Paddy O’Ryan Irish Pub / Eetcafé | Parsec B.V. | PAX GROEP | Royal Steensma B.V. | Schweigmann Jeugdmode | B.V.  Van der Ploeg International B.V. | WIND Internet | Zuivelhoeve Leeuwarden

Leeuwarden\Buitenpost | Kapenga Wonen

Luinjeberd | Pieterpikzonen B.V. / Dezaden.nl

Marssum | Motoren Revisie Wiering

Munnekezyl | Zuidema Agrotrans

Oosterbierum | Lambweston

Sneek | Hettinga Industriële Verpakkingen | Landustrie Sneek B.V. | Stork Turbo Blading B.V. | Uitvaartcentrum J.AE. De Boer & Zn.

Stiens | Broekens B.V.

St. Nicolaasga | Administratiekantoor D. Taconis

Sumar | Noppert Beton B.V.  | Essity Operations Suameer b.v.

Warns | Watersportcentrum De Stormvogel / Jachthaven De Vrijheid

Wolvega | Carrosseriefabriek Heiwo B.V. | Home Center Wolvega

Wommels | Technisch Metaalbedrijf de Jong B.V.