Huisregels

Voel je vrij, maar ken je beperkingen.

Bij betreding van het festivalterrein ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels:

  • Bezoekers die het evenemententerrein betreden dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Deze moet op verzoek getoond kunnen worden.
  • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bezoekers onder de 18 jaar die alcohol nuttigen wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegt.
  • Het is verboden Lachgas te verkopen en mee te nemen naar het festival terrein, verkopers zullen worden weggestuurd en bij toeschouwers zal het na visitatie worden afgenomen.
  • Agressie, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd en kan ontzegging tot het festivalterrein tot gevolg hebben.
  • De beveiligingsdienst kan het nodig achten jou te visiteren. Geen medewerking betekent geen toegang.
  • Bezoekers die het festivalterrein betreden dienen ten allen tijde de instructies van personeel, organisatie en beveiliging op te volgen.
  • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letselschade als gevolg van het bezoek van het evenemententerrein.
  • Eventuele schade die door de organisatie door jou toedoen wordt geleden zal op de veroorzaker worden verhaald.
  • Het dragen van voetbalshirts en clubuitingen is verboden.
  • Laten we met elkaar de vrede een beetje bewaren.