Collecteren voor Winterhulp

Op de foto: dames in Fries kostuum collecteren voor de Winterhulp voor de etalage van modezaak Gerzon aan de Nieuwestad zuidzijde, 1941.

De Winterhulp werd naar Duits voorbeeld opgericht op 22 oktober 1940 met als doel in barre wintertijden behoeftigen te ondersteunen met voedsel, kleding en dergelijke. De inkomsten van de Winterhulp werden voornamelijk verkregen met collecten en loterijen. De collectes waren niet erg populair bij de Nederlanders, de kreet ‘nog geen knoop van mijn gulp voor de winterhulp’, werd geregeld op de aanplakbiljetten van de winterhulp geklad. De opbrengsten vielen dan ook zwaar tegen. In Friesland al helemaal: met een gemiddeld bedrag 5,5 cent per inwoner haalde de provincie de laagste opbrengst van heel Nederland. Om de collectes te promoten ontvingen de gevers speldjes en andere snuisterijen. Deze speldjes kregen telkens wisselende thema’s als molens, sprookjes, bloemen en verkeersborden. Ook de in Friese kostuum gestoken collectantes op de Nieuwestad voor het pand van Gerzon, tegenwoordig de HEMA, wisten de Leeuwarders niet tot grote gulheid te verleiden.

Tekst: HCL/Leendert Plaisier & Gerk Koopmans, ‘Leeuwarden, 40-45’