Distributiekantoor

Uitdeling door de Distributiedienst op de binnenplaats van het Stadsverzorgingstehuis in de Haniasteeg (nu Haniahof). 1940 of 1941

Voor het merendeel van de Nederlanders betekent de bezetting vooral schaarste, distributie en gebrek. Behalve in de Hongerwinter (1944-1945) is er geen echte honger in Nederland. De slechte voedselvoorziening komt vooral voort uit de bezetting en blokkades door de geallieerde mogendheden. Om schaarse producten zo eerlijk mogelijk te verdelen maakt de regering gebruik van een distributiestelsel. Elke Nederlander krijgt een distributiestamkaart. Hiermee kan men bonnen halen waarmee eten en andere schaarse goederen kunnen worden gekocht. Aanplakbiljetten en kranten geven overzichten welke producten voor welke bonnen beschikbaar zijn. Distributiekantoren zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de bonnen. In Friesland heeft elke grote gemeente een kantoor, in kleinere gemeenten zitten agentschappen. Het Leeuwarder kantoor is gevestigd in het voormalige Stadsarmenhuis aan Haniasteeg 7-45.