Evacuatiehospitaal

Groep artsen, verpleegsters en personeelsleden van het evacuatiehospitaal in gemeenteschool 9 in de Prinsentuin (nu HCL). 25 mei 1945

Op grote schaal worden eind 1944 in de provincie openbare gebouwen en particuliere woningen gereed gemaakt voor het onderbrengen van mensen uit de frontlinie, de Betuwe, Roermond, Venlo en de omgeving van Arnhem. In Leeuwarden worden tussen november 1944 en april 1945 zo’n 8500 personen gehuisvest. Het aantal evacués dat voor korte tijd moet worden opgevangen is veel groter. In Leeuwarden worden ook de evacuees verdeeld die uiteindelijk buiten de stad onderdak vinden.

Hoewel het provinciale Bureau Afvoer Burgerbevolking Friesland verantwoordelijk is voor het in goede banen leiden van de evacuaties, wordt in Leeuwarden in februari 1945 ook een gemeentelijke evacuatiedienst opgezet. De dienst zorgt onder meer voor de registratie, ontsmetting en ontluizing van binnenkomende transporten. Onder de evacuees zijn nogal wat mensen die medische verzorging nodig hebben. In de stad worden speciale ziekenhuizen ingericht in de Schippersschool in de Eestraat, het Elisabethgesticht aan de Grote Kerkstraat 89 en in de Prinsentuinschool. De ziekenhuizen hebben een gezamenlijke capaciteit van zo’n 600 bedden.

In de eerste dagen van maart 1945 komt de ziekenzorg goed op gang en kunnen er patiënten in de voormalige ‘Imbicielenschool’ aan de Groeneweg 1 worden opgevangen. Het ziekenhuis blijft tot eind juni 1945 in gebruik. In totaal worden er 128 zieken opgenomen. Zes evacuees komen in het Prinsentuinziekenhuis te overlijden en twaalf baby’s zien er het levenslicht. Het drukst is het in de week van 20-26 mei 1945, wanneer 40 bedden zijn bezet.