Feestelijke bevrijdingshoed

Een feestelijk versierde Brol met bevrijdingshoed. De foto is gemaakt in september 1945 tijdens de grote bevrijdingsfeesten die in de stad gehouden werden. De fotograaf was ingenieur Pieter Stallinga, die in die jaren secretaris van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken was.

Uit het dagboek van Adri Meindersma:

“Op Amelands Pijp de Brol staat een reuze hoge mast met daar boven op een hoge hoed. Op de Brol gaan vanaf deze mast weer slingers naar beneden van groen met daartussen weer lampions, onder langs de grachten hangen ook weer lampions, en als dese ’s avonds branden staat men verstomd en men waant zich in een sprookje van duizend en één nacht. De bekoring van al deze lichtjes is moeilijk te beschrijven, maar we kunnen alleen zeggen, dat dit de mooiste versiering van Leeuwarden is.”

Tekst: HCL