Het Plein

“Dit besluit moet terstond ten uitvoer worden gebracht”, staat er enigszins dreigend onder een circulaire die de burgemeester van Leeuwarden op 31 januari 1942 ontvangt. In de brief wordt bepaald dat de namen van levende leden van het Koninklijk Huis niet meer mogen worden gebruikt voor straten, pleinen, parken en waterwegen. In Leeuwarden heeft de nieuwe maatregel geen grote gevolgen. De stad kent een Julianastraat en een Wilhelminaplein, die per 6 maart Prins Mauritsstraat en Het Plein gaan heten. De burgemeester van Leeuwarderadeel moet de Prinses Julianalaan in Huizum hernoemen in Parklaan. Al een week na de bevrijding, op 23 april 1945, trekt het waarnemende college van Burgemeester en Wethouders het oorlogsbesluit in en krijgen de Julianastraat, de Prinses Julianalaan en het Wilhelminaplein hun oude namen terug.