Winterhulp

In September 1940 wordt naar Duits voorbeeld de Winterhulp opgericht. De insteek vanĀ  organisatie is was om de bestaande hulporganisaties en sociale instellingen te vervangen. Het werk van de Winterhulp Nederland (WHN) werd onder de sociale taken van de gemeente geschaard.

De Leeuwarders zijn niet overtuigd van de nobele motieven van de Winterhulp. Velen zien de organisatie als een verlengstuk van de bezettende macht. Het stuit menigeen tegen de borst dat leden van de Nationale Jeugdstorm van de NSB voor de Winterhulp hand- en spandiensten verrichten tijdens het uitdelen van eenpansmaaltijden in Zalen Schaaf. Ook een gezamenlijk concert met het Duitse Winterhilfswerk in maart 1943 in de Harmonie zal velen in het verkeerde keelgat zijn geschoten, als is het maar omdat het muziekkorps van de Kriegsmarine er optreedt. De opbrengsten van de collecten komen ten goede aan de Leeuwarder behoeftigen. In de winter van 1942-1943 zijn er in de stad 3752 gezinnen en 1466 alleenstaanden die door de Winterhulp Nederland worden ondersteund. Het werk van de organisatie gaat tot kort voor de bevrijding door.

Dames in Fries kostuum collecteren voor de Winterhulp op de Wirdumerdijk, 1941. Foto: Bloemsma