Wegwijzers

Al snel na hun komst plaatsen de Duitsers op belangrijke verkeerspunten in de stad verwijsborden naar de verscheidenheid aan bezettingsinstanties die nu in de stad zetelden. Ze waren niet zozeer bedoeld als service aan de burgers maar in de eerste plaats bedoeld voor de bezettingstroepen zelf.