De voorman spreekt

Zalen Schaaf is een van de oudste theaterzalen van het land met een geschiedenis die teruggaat tot 1797, 

De tijdsomstandigheden weerspiegelen zich vanaf 1941 steeds sterker in het gebruik van Zalen Schaaf. Veel politieke partijen en verenigingen worden op last van de bezetter in dat jaar ontbonden, waardoor een belangrijke klantenkring van het theater wegvalt. Muziek- en theatergezelschappen komen onder de strenge controle van de Kultuurkamer te staan. De invoering van de avondklok en het, later in de oorlog, ontbreken van brandstoffen om het gebouw goed te verwarmen, maken dat het aantal publieke manifestaties uitdunt. Vanaf 1942 maken vooral veel Duitsgezinde organisaties van de zaal gebruik. 

In april 1943 spreekt voorman Henk Feldmeijer van de Nederlandse SS en NSB’er van het eerste uur over zijn ervaringen aan het oostfront onder de titel ‘De voorman spreekt over de les van het front’. 

Direct na de bevrijding wordt Zalen Schaaf weer in gebruik genomen als samenkomstgebouw voor het Leeuwarder verenigingsleven en op 14 juni houdt de zwaar getroffen Joodse gemeenschap er haar eerste naoorlogse wijdingssamenkomst. Nu, decennia later, is Zalen Schaaf nog steeds een in Leeuwarden en omstreken wereldberoemde plek waar menig concert of voorstelling gehouden is. Een historische plek waar sinds kort Boel geopend is en hard gewerkt wordt aan verduurzaming en het creëren van een ontmoetingscentrum.

Bron/ tekst: HCL

Affiche voor een lezing door Henk Feldmeijer, voorman van de Nederlandse SS, in Zalen Schaaf, 1943