Café Benthem

Een zeldzame foto uit 1942. Het oorspronkelijk uit de late vijftiende eeuw stammende Cafe Benthem met het goed zichtbare bordje ‘voor Joden verboden’. Halverwege 1943 was het bordje niet meer nodig; er waren geen Joden meer in Leeuwarden. Het ophangen van deze bordjes werd niet door iedereen zonder moeite gedaan. Zo weigerde Reinder Buisman, voorzitter van Vereniging De Harmonie, het aanvankelijk pertinent tot hij zich realiseerde dat het het einde van de vereniging zou kunnen betekenen. Hiervoor werd een oplossing bedacht, de Joodse verenigingsleden werden gevraagd zelf het lidmaatschap op te zeggen voor het bestaansbehoud.