Luchtwachtpost Oldehove

Canadees militair voertuig op de Harlingersingel, kort na de bevrijding.

“Dat velen zich voor dit werk ten bate van allen beschikbaar mogen stellen”, zo eindigt een oproep in de Leeuwarder Courant van 7 juni 1940. Het doel is om meer vrijwilligers te werven voor het bezetten van de luchtwachtpost die in een hokje bovenop de Oldehove is ingericht. De Luchtbeschermingsdienst wil eigenlijk per twee uur een aflossing kunnen realiseren en heeft dus per week 84 mensen op de toren nodig. Aan de oproep wordt goed gehoor gegeven. Andere uitkijkposten bevinden zich op het dak van het beursgebouw en op de elektriciteitscentrale aan de Franklinstraat. De luchtwachten houden dag en nacht het luchtruim boven de stad in de gaten en waken over zo’n 60.000 inwoners. Bij bominslagen moeten ze snel de positie van de ontploffingen bepalen en via een speciale, directe telefoonlijn doorbellen aan de centrale commandopost van de LBD in de Grote Kerkstraat, waar de hulpverlening wordt gecoördineerd. Vanaf augustus 1940 wordt de Oldehove in gebruik genomen als luchtwachtpost door soldaten van het Duitse leger.