Nachtelijke voetgangers

Duitse soldaten marcheren op de Kelders in een van de oorlogsjaren.

De Leeuwarder stadsgrachten waren tijdens de oorlog berucht. Vanwege de verduistering brandden er geen straatlantaarns meer met als gevolg dat voor nachtelijke voetgangers, meestal Duitsers, de grens tussen straat en water niet altijd duidelijk te zien was, soms met fatale gevolgen. De colonne marcherende Duitse soldaten op de Kelders weet op deze zonnige zomerdag het spoor wel recht te houden.

Tekst: HCL/Waar blijft de tijd – 500 jaar Liwwadden