Noorderkerk

De Gereformeerde Noorderkerk is het toneel van de Friese onderduikersbeurs, waar verzetslieden van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) elkaar ontmoeten. Vanaf 8 januari 1943 wordt in Friesland gewerkt aan de opzet van een organisatie voor steun aan onderduikers, tot die tijd is er weinig structuur en wordt het verzetswerk gedaan door los opererende personen en groepen. Om de hulp aan de steeds groter wordende groep onderduikers beter af te stemmen, wordt de Friese tak van de LO opgericht. Tijdens de onderduikbeurzen verdelen de aanwezigen de onderduikers over de

provincie. De beurs wordt gehouden tijdens marktdagen, een drukke dag in Leeuwarden, waardoor de aanwezigheid van een groepje mannen naar men denkt minder zal opvallen.