Provinsjehûs

In het Provinciehuis zijn diverse monumenten geplaatst die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Op 16 mei 1947 wordt het eerste monument onthuld. Het betreft een gedenkplaat van brons met daarop de namen van twee burgemeesters die vanwege verzetswerk zijn gearresteerd en daarna in kampen om het leven kwamen. Het betreft mr. S.M. van Haersma Buma, destijds burgemeester van Wymbritseradeel, die stierf in Neuengamme op 11 december 1942. Jonkheer mr. P.M. Baerdt van Sminia was burgemeester van Utingeradeel, hij kwam om het leven op 15 april 1945 te Sandbostel.

Vier weken later, op 21 juni 1947, is het Provinciehuis opnieuw het toneel van een onthulling, ditmaal van een gedenksteen ter herinnering aan provinciaal ambtenaar Bernardus ten Hulscher, die op 18 augustus 1944 in het concentratiekamp Vught werd gefusilleerd. Het monument is gemaakt van Friese klei en de tekst is omgeven door een stuk prikkeldraad afkomstig uit het concentratiekamp Vught.

In 1949 worden twee gebrandschilderde ramen, gewijd aan Sint Martinus en aan de barmhartige Samaritaan, onthuld. Ze zijn een blijk van waardering voor de opvang van duizenden evacués uit Limburg, die in het laatste oorlogsjaar onderdak vonden in Friesland.