Stamppot van zuurkool

In 1941 werd de eerste eenpansmaaltijd in Leeuwarden georganiseerd door de lokale afdeling van Winterhulp Nederland. De eerste vond plaats in Zalen Schaaf, welke door de Heren Schaaf gratis ter beschikking gesteld werd, en ook Amateursband ‘The Jolly Musicmakers’ trad gratis op.

Uit de Leeuwarder Courant van 15 december 1941:

Provinciaal directeur van de stichting Winterhulp, de heer L. Dekker hield een korte toespraak. Hij zette uiteen, dat de bedoeling van een éénpansmaaltijd is een demonstratieve uiting van kameraadschap en Nederandschen gemeenschapszin te geven. Immers de maaltijd wordt genuttigd door Nederlanders, die gaarne een dubbele portie betalen om andere, behoeftige, Nederlanders in staat te stellen op denzelfden tijd een gelijk maal te gebruiken Kameraadschap beteekent, dat het eigen belang opzij geschoven wordt om op te komen voor het belang van alle Nederlanders.

Dagboek Adri Meindersma 29 maart 1942:

“Zondagmiddag 12 uur Eintopfsessen (eenpansmaaltijd) op het Zaailand, ten bate van de Duitse W.H. Ik ben er even geweest. Na een korte welkomstrede van de commissaris der Wehrmacht in Friesland kon men beginnen te eten. Het was stamppot van zuurkool. Er waren zeer veel mensen. Er was op het plein een muziekcorps der Luftwaffe aanwezig. Er waren zeer veel officieren der S.S. en S.A. Ook veel N.S.B.ers. Fotografen namen foto’s van de maaltijd.”

Tekst: HCL