Suiker, pap en smokkelhandel

Op de foto: het personeel van de Distributiedienst in het voormalige Stadsarmenhuis in de Haniasteeg, 30 juni 1942.

Dagboek Goffe Miedema, augustus 1940:

“De distributie van levensmiddelen werd geleidelijk scherper en daardoor begon terzelfder tijd de smokkelhandel die zelfs met de scherpste maatregelen als zenden naar concentratiekampen niet te weerhouden was.”

Dagboek Goffe Miedema, 17 november 1944:

“Van de distributiedienst heb ik een toewijzing voor 6 maanden gekregen voor suiker en pap, moest broodbonnen inleveren, maar dat is niet zo erg, want Saskia eet nog geen brood en tarwe kunnen we hier of daar nog wel op de kop tikken. Die suiker is voor Ger een prachtig middel om door de tijd te komen.”

Tekst: HCL