Verzetskrant

De eerste nummers van verzetskrant Je Maintiendrai worden gestencild in Den Haag. Het stencillen is echter nogal bewerkelijk en de Utrechtse organisatie ziet ze liever gedrukt worden. Het contact met Leeuwarden was kennelijk goed want al vanaf de zomer van 1943 rolt Je Maintiendrai voor heel Nederland tweemaal per maand van de drukpers. Bij drukkerij Mercurius in de Bagijnestraat. De familie ging hiermee akkoord op twee belangijke veiligheidsvoorwaarden; nieman anders mocht weten waar het gedrukt werd en kopij leveren en ophalen en expediëren mocht enkel door Sietze Rienks, die Terveer ook benaderd had. Andere eis was dat in Friesland als laatste gedistribueerd werd. Rienks bracht de pakketten naar de Willemskade, waar het uiteraard niet op de kade kon blijven liggen, dus werd het an boord van een beurtschipper getild. Deze voer via het Ijsselmeer naar Utrecht. Dit gebeurde tweemaal per maand, maar liefst veertien maanden lang, met een groeiende oplage van 9000 naar ruim 30.000 exemplaren eind augustus 1944.