V Actie

Dagboek Goffe Miedema, voorjaar 1941:
De Unie was het enige blad dat nog kritisch de toestanden in ons land bekeek, de rest van de kranten hadden richtlijnen gekregen wat ze moesten schrijven. Het zal er verder wel op neer komen dat er alleen N.S.B. sportbonden, verenigingen en clubs overblijven, de rest zal verboden worden. De hele bevolking doordrenken met het N.S.B. gif om ze mee te krijgen en Hitler ook als een afgod gaan beschouwen, dat is de bedoeling. Ik geloof dat het lang moet duren voor het zo ver is en dit gaat des te moeilijker vanwege de Engelse zenders die met hun berichten zij het dan pro geallieerd de hele Duitsche propaganda lam legt. Van die Engelse propaganda maken de Duitschers nu gebruik. Engeland had de V= Vinity = wraak als slagzin uitgedacht en wij maken er Vrijheid van. Duitschland heeft de actie overgenomen en maakte er Victorie van: Duitschland wint voor Europa op alle fronten. In Rusland gaat het anders niet zo best meer in de laatste weken. De V wordt nu overal op de straten en muren geklodderd en mag niet weggeschrobd worden. De politie heeft het verboden: openbare weg. Spandoeken zijn ook opgehangen, het geeft een feestelijk gezicht. Vooral de Joden moeten het weer ontgelden, hun huizen zitten er onder. Gaat er iets mis voor de Duitschers dan is dat niet eigen onvermogen maar de Joden hebben het gedaan.

Op zuilen affiches Duitse propaganda (V-actie). 1941 – Wilhelminaplein – Foto studio Van Kampen